BG CZ PL


Žilní systém

Žilní systém lidského organizmu

Žíly mají v organizmu neodmyslitelnou funkci. Žilní (venózní) systém se skládá ze sítě cév, které odvádějí krev z tkání a orgánů zpět k srdci. Tím se liší od tepen, kterými krev do tkání a orgánů naopak přitéká.

Nejjemnější cévky jsou označovány jako vlásečnice, které se spojují v žíly. Žíly se postupně rozšiřují, vytvářejí husté řečiště, a nakonec se silné žilní kmeny vlévají do dvou hlavních a nejsilnějších žil těla – horní a dolní duté žíly. Ty ústí do samotného srdce.

Jak rychle proudí naše krev?

Krvinky se v žilách, v klidovém stavu organizmu, pohybují průměrnou rychlostí asi 10 až 16 centimetrů za sekundu (v tepnách za stejných podmínek je pohyb krve rychlejší - průměrně asi 20 až 100 centimetrů za sekundu!).

Co pohání krev vzhůru proti gravitaci?

Velká část našeho žilního systému se nachází pod úrovní srdce. Musí tedy na své cestě překonat působení gravitace. Přispívá k tomu několik podpůrných mechanismů.

  • Svalová pumpa:
  • Svaly se při pohybu pravidelně stahují. Tímto pohybem vytváří tlak na žíly a posunují krev směrem k srdci. Zpětnému toku krve zabraňuje systém chlopní, které jsou v žilách k tomuto účelu umístěny.

  • Dýchání:
  • Při dýchání dochází k pohybu bránice, který zvyšuje nitrobřišní tlak a pomáhá tlačit krev směrem k srdci.

  • Sací síla srdce:
  • Samotné srdce se vyznačuje značnou sací sílou, která je doplňujícím mechanizmem působní na tok krve.


Benosen proenzi BodyFIX Degasin Dialevel